اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حامد شیری از تجربیات همکاری با حمید مطهری می‌گوید