جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024


۱۴۰۱/۱۲/۲۷ / /
سر توپ خوردن پیاپی خلیل زاده، گل دوم الوکره به الاهلی
سر توپ خوردن های پی در پی شجاع خلیل زاده روی گل دوم الوکره به الاهلی در دقیقه 38