اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سرآسیایی: امروز روز بزن زیرش بود/ چطور چرتکه انداختید که ما سقوط می‌کنیم؟