تولید سوپاپ فیلتر ماسک N95 و گوشواره …کنافاز بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …سنین پلاست

اسم فارسی من «خداداد» است؛/ رادوشوویچ: بیرانوند! خدا رو شکر که رفتی