اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ماجرای زدن سبیل‌های جواد خیابانی از زبان خودش!