هیچکس نمی‌توانست با پرسپولیس بازی دوستانه برگزار کند