مارگا و امضای حکم پرافتخارترین تیم قاره؛ / همبازی سابق طارمی، گل قهرمانی آسیا را زد (عکس)