از نرم افزار خود برای کسب فروش …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاهتعمیر چیلر تراکمی , تعمیر کمپرسور …