در اوایل سومین سال حضور؛ / ربیعی در مس 120 امتیازی شد (عکس)