اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رحیمی: شرایط سالن های اینجا با ایران فرق دارد!