اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل محمدی:هواداران حق دارند،از آنها عذرخواهی می‌کنم