آموزش درآمد دلاری توسط معامله در …جابجایی انواع درختان تخصص ماست‎مبلمان آمفی تئاتر،رض کوپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …

کنایه جالب سیف اله پور به برخی مدیران; ماندن به هر قیمتی را به جان نخریم