دوربین مداربسته , DVR , تجهیزات …پله گرد فلزی آس استپصندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACT

پیروزی در 20 ثانیه؛ مدال برنز برای اسدی