اوبامیانگ گوشه رینگ/ حمایت بزرگان رختکن آرسنال از تصمیم جنجالی آرتتا