اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازگشت بازیکنان اسپانیا پس از حذف از جام جهانی