واکنش پوچتینو به کسب هفتمین توپ‌طلا توسط مسی

واکنش پوچتینو به کسب هفتمین توپ‌طلا توسط مسی