فروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …برگرازی دوره های فشرده آزمون آِیلتس …ازمون پیوست به همسر هلندیصندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …

بازی های پله و مارادونا را دیده ام اما مسی بهترین است