"مو" هر روز دست نیافتنی تر از دیروز؛/ ادامه تاریخ‌سازی صلاح در دربی مرسی‌ساید (عکس)