اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وسط زمین بودیم که از شما عذرخواهی کنیم اما.../ حرف‌های مهم سروش: هم یحیی می‌ماند، هم درویش!