اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تمجید میثاقی از عملکرد این فصل استقلال با حضور عکس وریا