صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانمبلمان اداری

صحبت‌های نکونام در کنفرانس خبری پس از دیدار با سایپا