۲۸ تیرانداز به اردوی تیم ملی دعوت شدند

۲۸ تیرانداز به اردوی تیم ملی دعوت شدند