شرکت پولاد پیچ کار / تولید کننده …ارائه انواع دستگاه حضور و غیابباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …دستگاه سلفون کش

مناظره ی جالب رمضانی و سهیل مهدی درخصوص رعایت پروتکل ها