سی ساله های سپاهان نزدیک به اوج آمادگی/ غفور و میرزا پیراهن تیم ملی را می خواهند (عکس)