پس از تشخیص متخصصان در ایفمارک؛/ اکبر میثاقیان در بیمارستان بستری شد (عکس)

پس از تشخیص متخصصان در ایفمارک؛/ اکبر میثاقیان در بیمارستان بستری شد (عکس)