اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طیبی: ایرانی‌ها از من می‌خواستند در اسپانیا بازی کنم