اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ظریف دوست: نپال شبیه هند بازی می کرد