تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …چاپ کارت پی وی سیدستگاه دوخت دستیدستگاه سی ان سی

شوخی عبدالله روا با فدراسیون فوتبال و زمین جدیدش