اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ناظر بازی دستور خارج کردن بانوان از سالن را داد