اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بعد از باخت به سپاهان کسی توقع جام از ما نداشت