سفیر ایران در پرتغال: در حال رایزنی دیدار علی دایی و رونالدو هستیم

سفیر ایران در پرتغال: در حال رایزنی دیدار علی دایی و رونالدو هستیم