اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شرایط و نفرات گذشته ذوب‌آهن خیلی بهتر بود