اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رحمتی: آجورلو لطف دارد، اما دوست نداشتم بی‌منطق تصمیم بگیرم