آموزش مربيگري مهدکودکاینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز … تکنیک برتر نصب و وتعمیر انواع …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …

حمله به اتوبوس پرسپولیس یک شیطنت نوجوانانه بود