اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مهدی خانی: موقعیت های زیادی را از دست دادیم