اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آخرین وضعیت فوتبال آبادان از زبان شریفی‌نسب و قاسم‌پور