اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قفل روی مجموعه پرسپولیس توسط پیمانکار!