اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزارت ورزش، نقش اصلی را در خصوصی‌سازی ایفا می‌کند