چراغ سبز پیولی برای استفاده همزمان از زلاتان و ژیرو