اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جمله عجیب سعادتمند درباره ناصر فریاد شیران