اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

راضیه جانباز و سجاد استکی؛ ستاره‌های بازمانده از سفر قونیه