اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خوب بازى نکردیم، اما مهم صعود بود