دوره آموزشی انتخاب هوشمندانه رشته …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …چراغ لب پله روکار mcrبرس صنعتی

بشار رسن با تمدید قرارداد از محل این باشگاه خارج شد