حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانفرچه غلطکیتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارس

اسلامی: ماشین سازی فقط پنج میلیارد بودجه دارد