اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

می‌آبادی: شرایط جدول به سپاهان ضربه زد