اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شیری: نمی‌دانم چه اتفاقی برای چمن نقش‌جهان افتاده