شهباززاده و رکورد 30 گل لیگ برتری برای سپاهان؛ /  سجاد و یورش دوباره به آقای گلی (عکس)