اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رفتار ساپینتو بعد از مصدومیت ارسلان بسیار زیبا بود