اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

با شرایط موجود بازی با تیم‌های بزرگ امکان‌پذیر نیست