اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گزارش اتلتیک/ 7 بازیکن در فهرست مازاد آرتتا برای آرسنال